Nyereményjáték - Részvételi és játékszabályzat

 Részvételi- és Játékszabályzat

 

1. A játékban részt vehet minden nagykorú, 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Kovács Norbert EV (a továbbiakban: Szervező, székhely: 4026, Debrecen,  Kálvin tér 1. alagsor) munkatársait, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóit. 

2. A játékban résztvevők jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el.

3. A játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

4. A játék 2019. május 3. napján kezdődik és május 13.-ig tart.

5. A nyeremény: 3 db 3333 Ft értékű ajándékcsomag.

6. A nyeremény beváltásának határideje: A sorsolástól számított 30 nap. Helye: 4026 Debrecen Kálvin tér 1. alagsor. A nyeremény átvétele a Szervezővel egyeztethető. Az ualvány online is beválható!

7. Sorsolás időpontja: Május 14., amennyiben ez az időpont változik, a szervező a facebook oldalon poszt formájában értesítést tesz közzé.

8. A játékban történő részvétel feltétele: a Játékos az adott posztot lájkolja, hozzászól, valamint megosztja a saját idővonalán. Mind a három kell egyszerre a részvételhez!

9. A játékban részt vehet - az 1. pontban leírtak figyelembe vételével - mindenki, aki a játék időtartama alatt a facebook oldalon megjelenő posztot lájkolja, hozzászól és megosztja.

Egy Játékos a játék időtartama alatt több posztot is megoszthat, így nagyobb eséllyel vesz részt a sorsoláson.

10. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kizárhatja a Játékból azt a játékost, aki, illetőleg akinek a Pályázata nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

11. A helyesen beküldött Pályázatok között kerül kisorsolásra a nyeremény, amely a debreceni átvételi pontunkon, gépi sorsolással történik.

12. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontjaként a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

13. A nyertes Játékos a Facebook oldalon kerül értesítésre a nyereményről.

14. A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Szervező a Facebook oldalon nyilvánosan ismertesse a nyertes Játékos nevét illetve hogy a sorsolás végén képernyőfotó formájában megjelenjen a profilképe az adott posztban.

15. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

16. A Szervező a sorsoláson három nyertest és három tartaléknyertest húz ki.

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook értesítésre 15 napon belül nem válaszol, vagy nem működik együtt abban, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

17. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságát személyazonosító okirattal igazolja.

18. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardver vagy szoftver bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért.

 

19. Az utalvány csak teljes árú (nem akciós) termékre váltható be, a szálllítási díjat nem tartalmazza! 

20. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

21. A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 

22. A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

23. Azáltal, hogy a Játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, FB profil) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azok tárolásra kerüljenek a sorsolás végéig.

A Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy:

 - amennyiben nem adja meg a játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait (név, FB profil) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 24. A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetők:  info@suthetogyurma.hu

 

25. Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatok, melyeket a résztvevők megadnak a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

26. A Szervező adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 2113469/2015/N

 

Forgalmazott márkáink
Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!